Activiteiten  »  Planontwikkeling

Planontwikkeling 

H.H. van Egmond B.V. kan u van dienst zijn bij het ontwikkelen en uitwerken van uw inrichtingsplannen. De diensten die wij u daarbij aan kunnen bieden zijn zeer divers en beslaan het complete ontwikkel- en voorbereidingstraject met betrekking tot locatie- en gebiedsinrichtingen.

Samen met de opdrachtgever brengen we in kaart wat de uitgangspunten en wensen zijn van een voorgenomen ontwikkeling. Op basis van deze randvoorwaarden voert H.H. van Egmond B.V een quick scan uit naar de haalbaarheid van de voorgenomen ontwikkeling en mogelijkheden op de locatie. Het inventariseren en inmeten van de locatie, het verzorgen van de noodzakelijke onderzoeken (b.v. bodemonderzoek, geotechnisch onderzoek, archeologisch onderzoek, flora en fauna onderzoek, waterparagraaf), ruimtelijke onderbouwing, overleg met overheden en alle overige bijkomende aspecten kunnen wij indien gewenst voor u verzorgen.

Op basis van de verkregen informatie kan vervolgens een plan worden opgesteld compleet uitgewerkt met gemaatvoerde tekeningen en werkomschrijving of bestek en het verzorgen van de eventueel benodigde vergunningen en/of ontheffingen ten behoeve van de ontwikkeling van uw project.