Activiteiten  »  Sloopwerken

Sloopwerken

H.H. van Egmond B.V. is van oudsher gespecialiseerd in het geheel of gedeeltelijk slopen van objecten (waaronder panden met brandschade). Het uitvoeren van sloopwerkzaamheden t.b.v. de renovatie van panden maakt daar ook onderdeel van uit.  Het boren en zagen met diamant is één van de technieken die daarbij worden toegepast.

Voor een verantwoorde en efficiënte uitvoering maken wij gebruik van grote en kleine machines die kunnen worden uitgerust met hydraulische scharen, sloophamers, vergruizers en sorteerknijpers in combinatie met vakkundige- en ervaren medewerkers.

Vrijkomende materialen worden vakkundig gescheiden en gesorteerd en indien geschikt: hergebruikt of gerecycled met in-achtneming van de geldende wet- en regelgeving. De overige materialen worden afgevoerd naar erkende verwerkers. Vrijkomend puin wordt afgevoerd naar onze eigen recyclinginstallatie. Puin wordt vervolgens verwerkt tot gecertificeerd granulaat.

H.H. van Egmond B.V. is gecertificeerd conform de eisen zoals gesteld in de BRL SVMS-007.

De BRL Veilig en Milieukundig Slopen is dé certificatieregeling voor professionele sloopaannemers. Hierin staat een zorgvuldige werkvoorbereiding en een veilige en milieukundig verantwoorde uitvoering van het sloopproject centraal.