Activiteiten  »  Natuurtechniek

Natuurontwikkeling

Om een bijdrage te kunnen leveren aan de ontwikkeling van natuur werkt H.H. van Egmond B.V. graag mee aan de realisatie van natuurbouwprojecten. Natuurbouw is een gespecialiseerde vorm van grondwerk waarbij in cultuur gebrachte gronden worden omgezet in gronden waarbij de randvoorwaarden worden gecreëerd voor herstel van natuur.

Door middel van het ontgraven van toplagen (verschraling), het aanbrengen van (micro) reliëf of het aanbrengen van dammetjes, duikers en stuwtjes worden nieuwe mogelijkheden voor flora en fauna gecreëerd. De aanzet wordt door ons geleverd waarna het zelfherstellend vermogen van de natuur het eindbeeld zal bepalen. Als uitvoerder van natuurbouw projecten is het belangrijk om gevoel voor- en inlevingsvermogen te hebben in de natuur. Nauwe samenwerking en overleg met landschapsarchitecten, ecologen en andere deskundigen op het gebied van natuurbouw is hierbij van essentiëel belang. H.H. van Egmond B.V. is een serieuze partner die zich graag inzet voor de realisatie van een kwalitatief hoogwaardige leefomgeving.