Bedrijf  »  Kwaliteitsborging en veiligheid

Kwaliteitsborging, veiligheid & milieu

Het kwaliteit managementsysteem draagt zorg voor een gestructureerde procesbeheersing en voor het waarborgen van een hoge kwaliteitsstandaard. Om aan deze hoge kwaliteitsstandaard te voldoen is H.H. van Egmond B.V. gecertificeerd volgens de eisen van het NEN en ISO 9001:2008.

Voor het op een veilige en verantwoorde manier uitvoeren van onze werkzaamheden beschikken wij over het VCA** certificaat. Door ons te houden aan de veiligheidschecklist aannemers nemen wij samen met onze werknemers onze verantwoordelijkheid op het gebied van goede arbeidsomstandigheden en veilig werken. 

De uitvoering van sloopwerkzaamheden geschiedt onder het certificaat BRL SVMS-007.De BRL Veilig en Milieukundig Slopen is dé certificatieregeling voor professionele sloopaannemers. Hierin staat een zorgvuldige werkvoorbereiding en een veilig en milieukundig verantwoorde uitvoering van het sloopproject centraal

H.H. van Egmond b.v. is voor de uitvoering van (water)bodemsanering gecertificeerd volgens de BRL SIKB 7000 (protocollen 7001 en 7004). Dit certificaat waarborgt een goede kwaliteit ten aanzien van alle in de BRL genoemde aspecten. In deze BRL is geregeld dat de aannemer voor de betreffende bodemsanering juist die elementen borgt die van belang zijn en voortvloeien uit het specifiek voor die locatie opgestelde saneringsplan. Onze opdrachtgever kan en mag daarom van ons verwachten dat een bodemsanering door ons op een correcte en adequate wijze wordt uitgevoerd.

De (hydraulische) menggranulaten die wij produceren zijn gecertificeerd volgens de BRL2506. De granulaten voldoen daarmee aan alle milieuhygienische en technische specifiaties zoals omschreven in de BRL 2506. Op verzoek verstrekken wij ons komo productcertificaat voor (hydraulisch) menggranulaat. De granulaten kunnen door ons worden geleverd maar kunnen ook bij ons worden afgehaald.