Activiteiten  »  Recycling

Recycling

Bouw en sloopafval wordt op de inrichting van H.H. van Egmond B.V. geaccepteerd, gescheiden en gesorteerd. Steenachtige afvalstoffen worden door H.H. van Egmond b.v. verwerkt en gerecycled tot hoogwaardig granulaat. Puin wordt dusdanig bewerkt dat het materiaal voldoet aan de milieuhygiënische eisen van het Bouwstoffenbesluit. Overige deelstromen worden gesorteerd en afgevoerd naar erkende verwerkers.

Voor acceptatie van de steenachtige materialen en bouw- en sloopafval wordt gebruik gemaakt van een weegbrug met een capaciteit van 70 ton. Onze daartoe opgeleide medewerkers beoordelen of het materiaal wat ter verwerking wordt aangeboden voldoet aan de voorwaarden zoals omschreven in ons acceptatieregelement.

Als erkend afvalverwerker mag H.H. van Egmond B.V. afvalstroomnummers toekennen en de benodigde formulieren verstrekken. H.H. van Egmond b.v. is lid van de BRBS* (de Branche vereniging Recyclen Breken en Sorteren)

*De Branche vereniging Recyclen Breken en Sorteren is een nationale vereniging van recycling bedrijven die van bouw- en sloopafval nieuwe grondstoffen en andere producten maken. De vereniging bestaat uit BRBS-breken en BRBS-sorteren. Twee deelverenigingen, die in totaal circa 100 leden tellen. Doel van BRBS is, bouw- en sloopafval op een hoogwaardige en milieuvriendelijke wijze te recyclen.