Bedrijf

Aannemings- en transportbedrijf H.H. van Egmond B.V.

Al meer dan 55 jaar voert aannemings- en transportbedrijf  H.H. van Egmond B.V. uiteenlopende werkzaamheden uit binnen een breed vakgebied en is gespecialiseerd in het uitvoeren van infrastructurele projecten, milieu-, (cultuurtechnische) grond- en sloopwerken en recycling van bouw- en sloopafval. Het bedrijf is in de loop der jaren uitgegroeid tot een middelgroot regionaal georiënteerd bedrijf.

Wij zijn uw partner voor inrichting van de buitenruimte in de breedste zin van het woord. Wij verzorgen voor u de uitvoering van sloop- en bodemsaneringsprojecten, het bouw- en woonrijp maken van (nieuw)bouwlocaties, de aanleg en reconstructie van riolering, wegen, bedrijfsterreinen en (buiten)sportaccommodaties. De aanleg en inrichting van tuin- en landschap maken ons dienstenpakket compleet. Vakkundig meedenken over uw projecten en het streven naar een optimale prijs/kwaliteitsverhouding zijn voor ons vanzelfsprekend. Door onze proactieve opstelling en ons vermogen de wens van de klant te kunnen vertalen in een plan van aanpak kunnen wij een meerwaarde betekenen voor onze opdrachtgevers bij de realisatie van projecten.

De door ons gehanteerde uitgangspunten zijn daarbij: ”zelfstandig en resultaatgericht werken waarbij ons doel is de verwachtingen van de klant waar te maken”. Wij hebben een grote diversiteit aan opdrachtgevers bestaande uit een mix van overheden, semi-overheden, (non govermentele) instellingen en organisaties, projectontwikkelaars, vastgoedbeleggers, petrochemische industrie, (bouw)bedrijven en particulieren.

Voor het uitvoeren van werkzaamheden van uiteenlopende aard en omvang beschikken wij over een eigen machinepark bestaande uit moderne, gekeurde en goed onderhouden machines en gereedschappen. De machines kunnen voor de verschillende werkzaamheden worden voorzien van diverse uitrustingstukken en zijn daarom breed inzetbaar. Voor specifieke werkzaamheden kunnen we specialistisch materieel inzetten. Het onderhoud van ons machinepark vindt plaats in onze moderne en uitstekend toegeruste werkplaats.

Al zijn de in te zetten machines, materialen en gereedschappen kwalitatief nog zo goed, vakbekwame mensen spelen een essentiële  rol om een kwalitatief hoogwaardig product te realiseren. Zij zijn het die de plannen vertalen naar realisatie van uw project. De medewerkers van H.H. van Egmond B.V. zijn gemotiveerd, goed opgeleid en betrokken bij de uitvoering van uw werk. Daarin schuilt mede de kracht van onze onderneming.

Om aan te geven dat onze bedrijfsprocessen en uitvoering van projecten voldoen aan de hoogste kwaliteits- en veiligheidseisen is H.H. van Egmond B.V. ISO 9001 en VCA** gecertificeerd. Daarnaast is H.H. van Egmond B.V. gecertificeerd op basis van de beoordelingsrichtlijn SIKB 7000 voor de uitvoering van (water)bodemsaneringen (protocollen 7001 en 7004) en conform de BRL SVMS-007 voor het veilig en milieukundig uitvoeren van sloopwerkzaamheden.