Activiteiten  »  Bodemsanering

(Water)bodemsanering

H.H. van Egmond B.V. is voor de uitvoering van (water)bodemsaneringen en het verrichten van werkzaamheden in verontreinigde grond gecertificeerd volgens de BRL SIKB 7000 (protocollen 7001 en 7004). Dit certificaat waarborgt een goede kwaliteit ten aanzien van alle in de BRL genoemde aspecten die van belang zijn voor een efficiënte, veilige en verantwoorde uitvoering van een bodemsanering waarbij de doelstelling van de sanering als uitgangspunt dient.

Met deze specialistische vorm van grondwerk heeft H.H. van Egmond B.V. zeer ruime ervaring en voor de uitvoering beschikken we over speciaal daarvoor uitgerust materieel voorzien van overdrukcabines, filterinstallaties en specifieke (meet)apparatuur. Onze mensen zijn zeer goed opgeleid en medisch gekeurd en hebben de beschikking over alle benodigde persoonlijke beschermingsmiddelen.

Door de goede relaties die wij hebben opgebouwd met verschillende ingenieursbureaus en erkende verwerkingsinrichtingen van verontreinigd bodemmateriaal kunnen wij u van dienst zijn gedurende het gehele traject van (verkennend) bodemonderzoek tot aan het doelgericht saneren van uw terrein. Ook de afzet van partijen verontreinigd bodemmateriaal kunnen wij voor u verzorgen. Voor het verwijderen van zowel bovengrondse- als ondergrondse opslagtanks voor brandstoffen kunnen wij u van dienst zijn waarbij wij ervoor zorg dragen dat uw tank(s) onder certificaat worden gesaneerd.