Activiteiten  »  Advies en ondersteuning

Advies en ondersteuning

Op het gebied van bouwen, ruimtelijke ordening en milieu is uitgebreide wet- en regelgeving van toepassing. Daardoor is het voor opdrachtgevers tijdens de voorbereiding en uitvoering van projecten o.a. als gevolg van procedures en vergunningtrajecten vaak erg ingewikkeld de juiste keuzes te maken.

H.H. van Egmond B.V. kan u hierbij van dienst zijn. Onze dienstverlening gaat verder dan alleen de realisatie van uw projecten. Door ons in een vroeg stadium bij uw projecten te betrekken kunnen wij u gedurende de voorbereiding van uw project de gewenste ondersteuning bieden maar ook het gehele voorbereidingstraject uit handen nemen. Voor de opdrachtgever heeft dit als belangrijk voordeel dat een snelle doorlooptijd kan worden bereikt waarbij mogelijke knelpunten in een vroeg stadium worden onderkent en opgelost. Door onze brede kennis van- en inzicht in het bouwproces kunnen wij u ondersteunen en adviseren zodat u in staat gesteld wordt goede afwegingen en de juiste keuzes te maken.