Bedrijf  »  Historie

Historie

De grondlegger en oprichter van aannemingsbedrijf H.H. van Egmond B.V. is dhr. Huib van Egmond.

In zijn jonge jaren is Huib begonnen met het verrichten van allerhande hand- en spandiensten voor de agrarische sector in de omgeving van Rijnsburg. De enige machine die hij destijds tot zijn beschikking had was een tractor met een kar. In die tijd verrichte hij al op beperkte schaal sloopwerkzaamheden. De gemeentes in die tijd waren sterk in ontwikkeling en er gebeurde veel op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling. Huib werd geregeld benaderd met de vraag of hij ook grotere sloop- en grondwerkzaamheden voor zijn rekening zou willen nemen. Dit was het moment dat Huib het besluit nam om groter materieel aan te schaffen. De werkzaamheden die aan Huib werden gegund werden groter en complexer en uitbreiding in personeels- en materieelbestand vond plaats. Om de stroom bouw- en sloop afval te kunnen verwerken is een eigen puinrecycling opgezet. Het bedrijf groeide gestaag en om de dagelijkse gang van zaken binnen de onderneming in goede banen te leiden is Jack van Rijn in 1985 bij het bedrijf gekomen. Vanaf dat moment hebben Huib en Jack gezamelijk de leiding gevoerd over het bedrijf en de bedrijfsactiviteiten verder uitgebouwd met o.a. bodemsaneringsactiviteiten en gebiedsinrichting.

Om te benadrukken dat de diensten van H.H. van Egmond B.V. kwalitatief hoogwaardig zijn en op een veilige en adequate manier worden uitgevoerd zijn het ISO en VCA** certificaat behaald. Kort daarop volgde het BRL 7000 certificaat voor de uitvoering van bodemsaneringen. Het komoproduct certificaat voor de menggranulaat was al in bezit.

In 2006 is als gevolg van een uitslaande brand het volledige bedrijfspand inclusief werkplaats door brand verwoest. Dit had uiteraard grote impact en is een zwarte bladzijde in de geschiedenis van het bedrijf. Er is inmiddels een nieuw kantoorgebouw en moderne werkplaats gerealiseerd op de plaats waar vroeger het oude kantoor en werkplaats stonden. Het nieuwe pand is in de zomer van 2011 in gebruik genomen. 

Huib van Egmond was inmiddels al ruim 55 jaar verbonden aan het bedrijf en had eerst alleen en later samen met Jack de dageljikse leiding. In 2011 kwam voor Huib van Egmond het moment om het aannemingsbedrijf te verlaten en de zorg van de onderneming over te dragen aan Jack van Rijn. De wijze van bedrijfsvoering en bedrijfsfilosofie van Aannemingsbedrijf H.H. van Egmond B.V. blijven daarmee overeind staan. H.H. van Egmond B.V. is een ambitieuze onderneming die als doel heeft kwalitatief hoogwaardige diensten te leveren waarbij de wensen van haar klanten centraal staan.

Uw verwachting.....Ons werk!