Activiteiten  »  Handel in granulaten

Handel in granulaten

H.H. van Egmond b.v. produceert met behulp van de eigen recyclinginstallatie diverse (gecertificeerde) granulaten.

Het gerecyclede product wordt onderverdeeld in verschilldende producttypen:

- Betongranulaat 0-31,5 mm.*
- Metselgranulaat 0-31,5 mm.*
- Menggranulaat 0-31,5 mm.* (gecertificeerd conform BRL 2506, versie 2012)

- Hydraulisch granulaat 0-45 mm* (gecertificeerd conform BRL 2506, versie 2012)

De puingranulaten kunnen worden toegepast als verhardings- en/of funderingsmateriaal in de wegenbouw en als zand- en grindvervangend toeslagmateriaal in beton. Op verzoek verstrekken wij ons BRL 2506 certificaat voor meng- en hydraulisch granulaat. De granulaten kunnen door ons worden geleverd maar kan ook bij ons worden afgehaald. 

Als erkend afvalverwerker mag H.H. van Egmond B.V. afvalstroomnummers toekennen en de benodigde formulieren verstrekken. H.H. van Egmond B.V. is lid van de BRBS** (de Branche vereniging Recyclen Breken en Sorteren)

*Op verzoek kan worden afgeweken van bovenstaande gradaties.

** De Branche vereniging Recyclen Breken en Sorteren is een nationale vereniging van recycling bedrijven die van bouw- en sloopafval nieuwe grondstoffen en andere producten maken. De vereniging bestaat uit BRBS-breken en BRBS-sorteren. Twee deelverenigingen, die in totaal circa 100 leden tellen. Doel van BRBS is, bouw- en sloopafval op een hoogwaardige en milieuvriendelijke wijze te recyclen.