Nieuws  »  H.H. van Egmond B.V. behaald SVMS-007 certificaat

Woensdag 1 oktober 2014

H.H. van Egmond B.V. is met ingang van 1 oktober 2014 gecertificeerd conform de eisen zoals gesteld in de BRL SVMS-007.

De BRL Veilig en Milieukundig Slopen is dé certificatieregeling voor professionele sloopaannemers. Hierin staat een zorgvuldige werkvoorbereiding en een veilig en milieukundig verantwoorde uitvoering van het sloopproject centraal.

De BRL bevat eisen over:

 

de voorbereiding, uitvoering en oplevering van sloopprojecten;
 

de afvoer van vrijkomende sloopmaterialen afkomstig van sloopprojecten;
 

de arbeidsveiligheid en milieuaspecten bij sloopprojecten;
 

het kwaliteitssysteem van de sloopaannemer;
 

borging van naleving van regelgeving en een adequate aansprakelijkheidsverzekering;
 

de deskundigheid van het personeel.

De eisen in deze beoordelingsrichtlijn zijn mede ontleend aan de wet- en regelgeving op het gebied van milieu en arbeidsomstandigheden.

Terug naar het overzicht