Projecten  »  Bouwrijp maken "De Pointe" Oegstgeest

Woensdag 10 juli 2013

In opdracht van Thunnissen ontwikkeling heeft H.H. van Egmond B.V. het terrein gelegen tussen de Rhijngeesterstraatweg en de Geverstraat te Oegstgeest bouwrijp gemaakt. Op de lokatie zal nieuwbouwproject "De Pointe" worden gerealiseerd. Om de locatie bouwrijp op te kunnen leveren diende de bestaande bebouwing te worden gesloopt. Vervolgens diende de bodemverontreiniging te worden gesaneerd en de bouwblokken te worden ontgraven. Inmiddels heeft de eerste officiele handeling plaatsgevonden en is het project feestelijk geopend. Daartoe werd symbolisch een eerste rioleringsbuis in de grond gebracht.

Terug naar het overzicht