Projecten  »  Bouwrijp maken "Hollands Hof" Ter Aar

Donderdag 31 oktober 2013

In opdracht van de KWS heeft H.H. van Egmond B.V. het terrein aan de Oostkanaalweg in Ter Aar bouwrijp gemaakt. Het terrein (Hollands Hof) wordt bouwrijp gemaakt ten behoeve van de realisatie van nieuwbouwwoningen.

De werkzaamheden bestonden uit diverse opruimwerkzaamheden (afrasteringen, beschoeiingen, oeverbekleding, stuw etc.) het aanbrengen van horizonale drainage, duikers en het leveren en aanbrengen van voorbelasting op het terrein. Daartoe diende ca. 13000 m3 zand en 16000 m3 grond te worden aangevoerd en verwerkt.

Terug naar het overzicht