Projecten  »  Uitbreiding Heemskerk Fresh & Easy

Maandag 10 februari 2014

Eind december sloten Heemskerk Fresh & Easy en H.H. van Egmond B.V. een overeenkomst voor het bouwrijp maken en de aanleg van de complete infra t.b.v. de uitbreiding van de bedrijfshuisvesting van Heemskerk Fresh & Easy in Rijnsburg. Het huidige logistieke centrum zal met ca. 8.500 m2 worden uitgebreid, het daar omheen liggende terrein zal met ca. 12.000 m2 worden uitgebreidt. Ten behoeve van de voorbereidingen op de bouw is het huidige buitenterrein in fasen bouwrijp gemaakt. Voorafgaand aan de heiwerkzaamheden is een groot deel van het grondwerk t.b.v. de funderingen uitgevoerd. Daarnaast verzorgt H.H. van Egmond B.V. diverse sloopwerkzaamheden om de uitbreiding naadloos op de bestaande productielocatie aan te laten sluiten. Na afloop van de bouw zal het terrein verder worden ingericht met o.a. een brandstofafleverinstallatie en een wasplaats voor vrachtwagens incl. de daarbij behorende voorzieningen. H.H. van Egmond B.V. verzorgt tevens een deel van de enginering van de aan te leggen terreininrichting.

Heemskerk Fresh & Easy levert dagverse producten aan supermarktketens en fastfood restaurants in binnen- en buitenland en behoort tot de top 10 van grootste groentebewerkingsbedrijven in Europa. De uitbreiding van de productielocatie zal plaatsvinden zonder onderbreking van het gewone operationele proces.

In opdracht van Heembouw voert H.H. van Egmond B.V. de grondwerkzaamheden uit t.b.v. de nieuwbouw van de uitbreiding.

Royal Haskoning maakte het ontwerp voor de uitbreiding en verbouwing en zal de directievoering op zich nemen.

Terug naar het overzicht